OR

De ouderraad (OR) is binnen de Stap de directe schakel tussen de leerkracht en de ouders. De OR zorgt ervoor dat de communicatie tussen deze partijen inclusief de directie zo goed mogelijk verloopt en zal waar nodig extra communicatie faciliteren. Daarnaast heeft de OR op de Stap de dankbare taak mee te denken, mee te helpen, te initiëren en samen met de leerkrachten alle festiviteiten te organiseren die bijdragen aan een fijne kindertijd op de Stap. Dit doet zij met liefde, zorg en passie. De OR draagt zorg voor het aandragen van de hulpouders zodat de leerkrachten activiteiten kunnen laten plaatsvinden die het ervarend leren van de kinderen stimuleren.

De OR is ook verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en het geld voor het schoolreisje. Daarnaast zet zij zich in om groep 8 een mooi laatste jaar te laten hebben. Een andere belangrijke taak van de OR is het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie en de MR

Tevens staat de OR open voor suggesties, ideeën die het contact tussen de ouders en de dagelijkse leiding op de Stap kunnen bevorderen.

De OR op de Stap bestaat uit 1 leerkracht en 7 ouders, waarbij zowel bovenbouw als onderbouw vertegenwoordigd is. De OR komt om de 6 weken bij elkaar.

In 2022-2023 bestaat de OR uit:
Kiki de Jong (leerkracht)

Leontien van Tilburg (voorzitter)
Lieke Gallé (penningmeester)
Annet Zwaan-Schelling
Geertje Boerma
Monique van der Knaap

Ouder aan het woord

"Op de Stap vind je een mooie diversiteit aan mensen en heerst een perfecte balans tussen "work hard, play hard""

Pauline de Wilde (voorzitter OR)